Baumit

Ideje prihodnosti.
Eno- ali dvostanovanjske stavbe

Eno- ali dvostanovanjske stavbe

Eko sklad je objavil javni poziv 54SUB-OB17 za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 56/17). Javni poziv 54SUB-OB17 je do preklica veljaven tudi v letu 2018.


Večstanovanjske stavbe

Eko sklad je objavil javni poziv 41SUB-OB16 za nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 54/16). Javni poziv 41SUB-OB16 je do preklica veljaven tudi v letu 2018.

Večstanovanjske stavbe

Nepovratna finančna spodbuda

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo fasadnega sistema z najmanj 18 cm toplotne izolacije, pri čemer lahko toplotna prevodnost toplotne izolacije znaša λ ≤ 0,045 W/mK. Debelina toplotne izolacije fasadnega sistema je lahko tudi manjša, če je izkazano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m²K. Navedeno razmerje mora biti izkazano tudi v primeru fasadnih sistemov s toplotno izolacijo iz naravnih materialov, in sicer ne glede na vrednost toplotne prevodnosti (λ).

Nadgradnja fasadnega sistema

V primeru, da je na stanovanjski stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijo, se lahko izvede naložba v dodatno toplotno izolacijo. Pri izračunu potrebne dodatne nove toplotne izolacije se upošteva vrednost toplotne prevodnosti obstoječe toplotne izolacije λ = 0,045 W/mK in debelino obstoječe toplotne izolacije (dobst), ki je razvidna iz merilnega traku na fotografiji obstoječega stanja. Z dodano novo izolacijo je potrebno izpolniti zahteve po naslednji enačbi, s katero se zagotovi zahtevano razmerje λ/d ≤ 0,250 W/m²K:

Nadgradnja fasadnega sistema
Baumit open

Baumit open

Paroprepustni EPS (siv) - 0,032 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 13 cm

Paroprepustni EPS (bel) - 0,039 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 16 cm

Baumit open air - 0,031 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 13 cm

Baumit Star EPS

EPS / Ekspandirani EPS (siv) - 0,032 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 13 cm

EPS / Ekspandirani EPS (bel) - 0,035 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 14 cm

EPS / Ekspandirani EPS (bel) - 0,039 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 16 cm

SilverTherm - 0,031 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 12,5 cm

Baumit Star EPS
Baumit Star Mineral in MineralSchaum

Baumit Star Mineral in MineralSchaum

Mineralna volna - 0,035 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 14 cm

Lamele - 0,040 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 16 cm

MineralSchaum - 0,043 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 17,5 cm

Baumit Pro

EPS / Ekspandirani EPS (siv) - 0,032 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 13 cm

Mineralna volna - 0,035 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 14 cm

EPS / Ekspandirani EPS (bel) - 0,039 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 16 cm

Lamele - 0,040 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 16 cm

SilverTherm - 0,031 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 12,5 cm

Baumit Pro
Baumit XS 022

Baumit XS 022

Fenolna pena (XS 022) - 0,020 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 8 cm

Resolution - 0,022 W/mK
Minimalna zahtevana debelina izolacije: 9 cm

Podvojitev izolacije z Baumit Duplex

Pri dodatni toplotni izolaciji Baumit ponuja rešitev. S tehnologijo Baumit Duplex lahko obstoječe toplotnoizolacijske fasadne sisteme nadgradimo skladno s sodobnimi zahtevami. Obstoječi toplotnoizolacijski fasadni sistem tako ne postane nekoristen, temveč še naprej opravlja svojo nalogo. Hiša dobi le še dodatno izolacijo. Obstoječega fasadnega sistema ni potrebno odstraniti in ni dodatnih stroškov za odvoz odpadnega materiala, ukrepi pa so ekonomični in učinkoviti.

Podvojitev izolacije z Baumit Duplex

Več informacij

Če imate glede Eko sklada kakšna vprašanja, smo vam na voljo! Pokličite nas na 01 236 37 55, ali pa se obrnite na enega naših predstavnikov.

Več informacij o Eko skladu lahko najdete tudi na njihovi spletni strani.