Baumit

Ideje prihodnosti.

Kaj so veziva?

Veziva se uporabljajo za pripravo visokovrednih zgodovinskih malt, ometov in premazov na gradbišču. Posebno primerni so za prenove in rekonstrukcije zgodovinskih materialov.

Proizvodi Baumit so se skozi desetletja izkazali kot ustrezni za uporabo na področju varovanja kulturne dediščine. Proizvodi so evropsko priznani, uporabljajo pa se pri obnovi najrazličnejših zgodovinskih stavb in jih na ta način zvesto ohranjajo tudi za prihodnje rodove.

Kaj so veziva?
Vrste veziv

Vrste veziv

Razlikujemo štiri vrste veziv:
- hidravlično apno (rekonstrukcija kulturno zaščitenih spomenikov),
- apno (malta in omet, priprava SumpfKalk-a),
- cement (beton, malto, omet),
- hidravlična veziva (malta in omet).

Dragocena zaščita

Pri sanacijskih posegih gre za reševanje v osnovi poškodovanih objektov ali njihovih delov. Ohranjanje originalnih ometov je ena od bistvenih nalog spomeniškega varstva. 

Cilj sanacijskih posegov je ohranjanje obstoječih zgodovinskih ometov oziroma nadomeščanje le-teh skladno z njihovimi osnovnimi lastnostmi.

Dragocena zaščita
Zgodovinska veziva

Zgodovinska veziva

Stare stavbe predstavljajo pomembno družbeno kulturno zgodovinsko dediščino, saj nam v živo predstavljajo arhitekturo in način življenja v preteklosti.

Zgodovinska veziva nam nudijo možnost ohranitve ali obnove, zveste gradbenim postopkom preteklih generacij.

Baumit proizvodi

Hidravlična apna
- Baumit NHL 3,5

Cement
- Baumit TrassZement

Hidravlična veziva
- Baumit Akadur
- Baumit TrassitPlus

Apna
- Baumit SpeziKalk

Baumit proizvodi