Baumit

Ideje prihodnosti.

Ohranimo vrednost

Redkokdo se lahko izogne čaru stavb z zgodovino. Očaranost in ohranjanje obstoječih, dragocenih gradbenih materialov nas motivira da vedno znova razvijamo proizvode za popolno sanacijo.

Kdor se odloči za sanacijo, mora imeti prave informacije za pravilno ukrepanje. Z Baumit sanacijskimi sistemi ste v vsakem primeru na pravi poti.

Ohranimo vrednost
Kar je pomembno

Kar je pomembno

Pri odločitvi o pravih proizvodih je najpomembnejša njihova pravilna kombinacija za reševanje obsežnih nalog sanacije, kot so:

- odpravljanje vzrokov poškodb,
- odpravljanje nastale škode,
- zaščita pred prihodnjimi morebitnimi poškodbami.

Koncept sanacije

Najprej je potrebno natančno razčleniti vzroke poškodb. Če je vzrok za poškodba vlaga, je potrebno najti mesta, kjer vlaga prodira v konstrukcijo. S horizontalnim in vertikalnim tesnjenjem preprečimo nadaljnje poškodbe.

Cilj je obstojna, trajna sanacija. To dosežemo le, če je novi omet sposoben prevzeti nadaljnje obremenitve. S tem se ohranjajo gradbenofizikalne lastnosti, omet pa je trajno zaščiten pred vplivi okolja. Sanacijski ometi Baumit so optimalna rešitev.

Koncept sanacije
Izjemno vlažni zidovi

Izjemno vlažni zidovi

Na vlažnih zidovih je mogoče s sistemom sanacijskih ometov zagotoviti suhe površine, če klimatske razmere v okolici dopuščajo sušenje.

Trajnost in učinkovitost sanacijskih ometov je odvisna od njihove debeline ter od količine prisotne vlage in soli. Baumit sanacijski ometi so posebno razviti za vlažne in s solmi obremenjene pozidave. Sanacijski ometi so odpornejši in dalj časa omogočajo lepši videz površine.

Sanacijski omet

Učinkovanje sanacijskega ometa temelji na kombinaciji močno zmanjšane kapilarne vpojnosti, relativno visoke paroprepustnosti in zadostne poroznosti. Tako je mogoče doseči, da lahko voda iz zidu vdre samo v območje ometa na neposrednem stiku z zidom in se tam upari. Posledično poteka tudi kristalizacija preostalih topnih soli v zidu predvsem v tem območju.

Površina ometa je suha in brez škodljivih soli ter primerna za obloge s paroprepustnimi sistemi. 

Sanacijski omet
Zgodovinski objekti

Zgodovinski objekti

Uporaba apna kot enega najstarejših poznanih gradbenih materialov ima v gradbeništvu zelo dolgo tradicijo. V raziskavah zgodovinskih najdb se vedno znova pojavi naravno hidravlično apno, ki s svojo posebno odpornostjo številnim stavbam omogoča, da so ostale ohranjene skozi stoletja.

V podjetju Baumit smo razvili posebno linijo proizvodov za restavriranje, obenem pa imamo pri tovrstnih projektih desetletja izkušenj.

Kapilarna vlaga

Zidove poškodovane zaradi kapilarne vlage je potrebno sanirati. Najprej moramo ugotoviti izvor vlage. Možni vzroki so pomanjkljiva drenaža, pritisk vode v področju temeljev, slaba izolacija v zemlji in v območju podzidka itd. Predhodna analiza objekta je pri sanaciji posebno pomembna. Opozorilo: po opravljeni sanaciji tudi pri ugodni klimi in dobrem prezračevanju zid potrebuje določen čas, da se posuši.

Odvisno od ugotovitev analize pri sanaciji izvedemo naslednje ukrepe:
 - vgradnja drenaže
 - izvedba vertikalne izolacije
 - odvodnjavanje površinske vode
 - sanacija od soli poškodovanega zidu
 - nanos ustreznega ometa in barvnega premaza
 - prezračevanje saniranih prostorov

Postopki sušenja zidu:
 - mehanski (zamenjava zidu, rezanje, vstavljanje rebraste pločevine)
 - kemijski (injektiranje)
 - elektrofizikalni (npr. elektroosmoza)

Škodljive soli

Tvorba soli v zidu je posledica kapilarne vlage, s katero soli prodrejo v strukturo gradbenih materialov ter se izločajo na površini. Ko voda na površini izhlapi, raztopljene soli uničujejo zid in omete. Najpogostejši vzrok za poškodbe je pritisk, ki nastopi zaradi kristalizacije in hidratizacije soli. V ometu ali zidu vidne soli je potrebno mehansko odstraniti (npr. s krtačenjem).

Princip fizikalnega odstranjevanja škodljivih soli je v odlaganju soli v porah sanacijskega ometa. Z Baumit Sanova ometi ta sanacijski princip dosežemo.

Metoda kemičnega odstranevanja soli sloni na pretvorbi topnih soli v težko topne. V smislu varovanja okolja je ta metoda lahko manj primerna od fizikalne.

Škodljive soli
Sistemi Sanova

Sistemi Sanova

Baumit zagotavlja sistemske rešitve za strokovno sanacijo in pri tem ponuja možnosti, ki so prilagojene vrsti in obremenjenosti zidu.

Sistem Sanova S - višja mehanska odpornost
 - obdelava podlage s SanovaVorspritzer
 - po potrebi osnovni omet SanovaPufferputz
 - izravnalni omet SanovaPutz S

Sistem Sanova L - lahek in toplotnoizolativen
 - obdelava podlage s SanovaVorspritzer
 - po potrebi osnovni omet SanovaPufferputz ali SanovaPutz L
 - izravnalni omet SanovaFeinputz ali EdelPutz

Sistem Sanova WTA - strojno vgrajevanje
 - obdelava podlage s SanovaVorspritzer
 - osnovni in izravnalni omet SanovaEinlagenTrassputz