Baumit

Ideje prihodnosti.

Ohranimo vrednost

Sanacija služi reševanju ogroženih delov stavbe zaradi poškodb, ki so jih povzročile npr. razpoke, škodljive topne soli in vlaga. Sanacija je skupina gradbenih ukrepov, ki zahteva obsežno načrtovanje v odvisnosti od prostorske zasnove do statičnih ocen, od predelave notranjih prostorov do oblikovanja zunanjosti objekta.

Varovanje kulturne dediščine ustvarja okvir za trajno ohranjanje dragocenih stavb, s čimer izpolnjujemo tudi stroge zakonske zahteve.

Ohranimo vrednost
Kar je pomembno

Kar je pomembno

Pri odločitvi o pravih proizvodih je najpomembnejša njihova pravilna kombinacija za reševanje obsežnih nalog sanacije, kot so:

- odpravljanje vzrokov poškodb,
- odpravljanje nastale škode,
- zaščita pred prihodnjimi morebitnimi poškodbami.

Koncept sanacije

Pri izrazito kritičnih objektih mora biti zasnova sanacije načrtno usmerjena glede na zidove in fasado objekta. Posebej pomembno je natančno ovrednotenje poškodb, odvzem vzorcev in laboratorijska preiskava teh vzorcev. 

Predvsem vlažnost zidu ter poškodbe in nevarnosti zaradi škodljivih soli odločilno vplivajo na sanacijo. 

Koncept sanacije
Izjemno vlažni zidovi

Izjemno vlažni zidovi

Na vlažnih zidovih je mogoče s sistemom sanacijskih ometov zagotoviti suhe površine, če klimatske razmere v okolici dopuščajo sušenje.

Trajnost in učinkovitost sanacijskih ometov je odvisna od njihove debeline ter od količine prisotne vlage in soli. Baumit je razvil sisteme sanacijskih ometov za najrazličnejše zahteve.

Sanacijski omet

Učinkovanje sanacijskega ometa temelji na kombinaciji močno zmanjšane kapilarne vpojnosti, relativno visoke paroprepustnosti in zadostne poroznosti. Tako je mogoče doseči, da lahko voda iz zidu vdre samo v območje ometa na neposrednem stiku z zidom in se tam upari. Posledično poteka tudi kristalizacija preostalih topnih soli v zidu predvsem v tem območju.

Površina ometa je suha in brez škodljivih soli ter primerna za obloge s paroprepustnimi sistemi. 

Sanacijski omet
Zgodovinski objekti

Zgodovinski objekti

Uporaba apna kot enega najstarejših poznanih gradbenih materialov ima v gradbeništvu zelo dolgo tradicijo. V raziskavah zgodovinskih najdb se vedno znova pojavi naravno hidravlično apno, ki s svojo posebno odpornostjo številnim stavbam omogoča, da so ostale ohranjene skozi stoletja.

V podjetju Baumit smo razvili posebno linijo proizvodov za restavriranje, obenem pa imamo pri tovrstnih projektih desetletja izkušenj.

Naravno hidravlično apno

Vezivo je proizvedeno iz naravnega, s silikati bogatega apnenca. Je posebej žgano, skrbno gašeno in fino mleto. 

Odlikuje ga hidravlično in karbonatno strjevanje (pogojuje ugoden razvoj trdnosti in dober elastični modul), paroprepustnost, prepustnost za CO2, regulacija vlage, dobre obdelavovalne lastnosti ter konstanten razvoj trdnosti.

Baumit sanacijski proizvodi

Če je zob časa na zgodovinskih fasadah pustil svoje sledi ali če so poplave hudo poškodovale osnovne elemente zgradbe, Baumit ponuja obsežno paleto sistemov za sanacije.

Proizvodi Baumit NHL so v osnovi namenjeni obnovi in vzdrževanju zgodovinskih, spomeniško varovanih stavb, na način, ki čim bolj sledi prvotni gradnji. Naravni in mineralni proizvodi brez cementa so v tem primeru najbolj ustrezni.

Baumit sanacijski proizvodi
Prednosti

Prednosti

Baumit zagotavlja sistemske rešitve za strokovno sanacijo in pri tem ponuja možnosti, ki so prilagojene vrsti zidu in fasadi. 

Baumitov namig

Baumit ima popolne in medsebojno prilagojene sanacijske sisteme za vse vrste podlage in vse vrste uporabe. Baumitov namig je pripomoček za hitro in varno odločitev.